Termeni

Immediate Connect Pty Ltd (denumită în continuare "Compania", "noi", "al nostru" sau "noi") oferă, prin intermediul software-ului și a site-ului web desemnat (denumit în continuare "site-ul web"), anumite servicii de marketing, publicitate, promovare și servicii conexe (denumit în continuare "Serviciul"; utilizatorii Serviciului vor fi denumiți "Utilizatori", "dumneavoastră" sau "dumneavoastră"). Acești Termeni de utilizare ("Termeni") reglementează accesul și utilizarea de către utilizatori a site-ului web și a serviciilor. Utilizatorii trebuie să fie de acord cu acești Termeni înainte de a utiliza site-ul web.

Vă rugăm să citiți cu atenție acești Termeni. Acești Termeni guvernează accesul și utilizarea de către dumneavoastră a site-ului web și a serviciilor. Prin accesarea, înregistrarea în vederea utilizării, descărcarea, partajarea sau utilizarea în alt mod a site-ului web sau prin utilizarea oricăror scripturi software furnizate de noi pentru a face site-ul web disponibil sau utilizabil, vă exprimați acordul atât cu privire la acești Termeni, cât și cu privire la Politica noastră de confidențialitate, care poate fi modificată sau schimbată din când în când la discreția noastră. Utilizarea în continuare a Site-ului web va fi considerată ca fiind acceptarea oricăror astfel de termeni modificați sau actualizați. Dacă nu sunteți de acord cu oricare dintre acești Termeni, vă rugăm să nu faceți clic pe "ACCEPT" și să nu utilizați Site-ul web.

1. Utilizarea site-ului web și a serviciilor
Sub rezerva termenilor și condițiilor stabilite în prezentul document, puteți accesa și utiliza site-ul web în scopul utilizării serviciilor în mod neexclusiv. Recunoașteți că societatea poate, la discreția sa și în orice moment, să modifice, să actualizeze sau să schimbe în alt mod site-ul web sau serviciile, inclusiv să întrerupă furnizarea unei părți sau a tuturor serviciilor și/sau a site-ului web sau să modifice sau să elimine orice conținut disponibil prin intermediul site-ului web sau al serviciilor, fără notificare prealabilă.

Utilizarea site-ului web și a serviciilor este nulă acolo unde este interzisă. Prin utilizarea site-ului web și a serviciilor, declarați și garantați că: (a) orice informație pe care o trimiteți (dacă este cazul) este veridică și exactă; (b) veți menține acuratețea acestor informații; (c) aveți cel puțin vârsta majoratului în jurisdicția dumneavoastră; și (d) utilizarea de către dvs. a Site-ului sau a Serviciilor nu încalcă sau promovează încălcarea vreunei legi sau reglementări aplicabile sau a vreunei obligații legale sau contractuale pe care o aveți față de o terță parte și că ați respectat și veți respecta în orice moment toate legile, normele și reglementările aplicabile în legătură cu utilizarea de către dvs. a Serviciilor și a Site-ului, a oricăror servicii aranjate prin intermediul Serviciilor și a Site-ului, inclusiv, dar fără a se limita la astfel de servicii conectate în vreun fel la Produse sau la Terți, așa cum sunt definiți acești termeni în prezentul document.

Subsecțiunile (a)-(d) sunt denumite, împreună, "Angajamentele și garanțiile utilizatorilor".

Prin utilizarea Serviciilor sau a Site-ului, înțelegeți și sunteți de acord că Societatea poate, la propria discreție, dar nu este obligată să verifice dacă oricare sau toate Angajamentele și Garanțiile Utilizatorilor sunt îndeplinite de către orice Utilizator și sunteți de acord că Societatea nu este responsabilă pentru asigurarea îndeplinirii Angajamentelor și Garanțiilor Utilizatorilor sau pentru orice eșec în a suspenda, rezilia sau împiedica utilizarea Serviciilor sau a Site-ului de către Utilizatorii care nu îndeplinesc Angajamentele și Garanțiile Utilizatorilor. Înțelegeți că sunteți singurul responsabil pentru a vă face propriile evaluări, decizii și aprecieri cu privire la angajarea cu terțe părți sau la interacțiunea cu terțe părți în orice mod. Dacă luați cunoștință de orice încălcare a Angajamentelor și Garanțiilor Utilizatorilor, sunteți încurajat să raportați acest lucru Companiei.

Compania își rezervă dreptul de a nu vă furniza niciun Serviciu, cu sau fără notificare, la discreția sa, indiferent dacă ia cunoștință de orice încălcare a Angajamentelor și Garanțiilor Utilizatorilor (fie prin rapoarte furnizate de alți Utilizatori, fie prin orice alte mijloace) de către dumneavoastră sau orice alt Utilizator, sau din orice alt motiv. Fără a deroga de la cele de mai sus, Compania își declină în mod expres, iar dvs. eliberați în mod expres Compania de orice răspundere pentru orice controverse, reclamații, procese, vătămări, pierderi, prejudicii și/sau daune care decurg din și/sau sunt legate în vreun fel de: (i) orice inexactitate, inoportunitate sau incompletitudine a declarațiilor unui Utilizator sau a unei Terțe Părți; și (ii) declarații și/sau declarații false făcute, fie în legătură cu sau de către oricare dintre Terțele Părți sau alți Utilizatori, Produse sau în alt mod. Prin utilizarea Site-ului și a Serviciilor, înțelegeți și sunteți de acord că Serviciile oferă doar o platformă desemnată să ajute Utilizatorii să ajungă, să achiziționeze și/sau să utilizeze diverse produse și servicii furnizate de vânzători și/sau furnizori de servicii terți, prin intermediul anunțurilor sau al promoțiilor derulate de noi (respectiv, "Produsele" și, respectiv, "Terțele Părți").

Înțelegeți și sunteți de acord că Societatea: (a) nu angajează, nu recomandă și nu susține niciun Terț sau Produs, după caz, sau nicio parte afiliată acestora, și nu are niciun control asupra acțiunilor sau omisiunilor niciunui Terț, asupra activității, produselor sau serviciilor acestora; (b) nu face nicio declarație sau garanție privind Terții și Produsele, inclusiv calitatea, prețul, compatibilitatea, disponibilitatea sau orice alte caracteristici ale acestora, sau privind interacțiunile sau relațiile dumneavoastră cu Terții; (c) nu face nicio declarație și nu oferă nicio garanție cu privire la drepturile de proprietate sau alte drepturi sau caracteristici sau aspecte de reglementare legate de Produse, inclusiv orice autorizație, permis sau licență necesară pentru încărcarea, partajarea sau punerea la dispoziție în alt mod, precum și pentru utilizarea, vânzarea și achiziționarea unor astfel de Produse; și (d) nu este responsabilă pentru performanța sau comportamentul oricărui Utilizator sau al altor terțe părți în orice mod care utilizează sau a utilizat Serviciile și/sau pe sau în afara Site-ului. Compania nu este obligată să verifice sau să verifice în alt mod orice informație referitoare la Terți și/sau Utilizatori, la Produse sau la orice altă caracteristică legată de Site-ul web sau de Servicii și, prin urmare, ar trebui să fiți prudenți și să efectuați propriile examinări și verificări înainte de a vă angaja cu cineva prin intermediul Serviciilor sau al Site-ului web sau de a interacționa în alt mod cu oricine.

Compania declină în mod expres, iar dvs. eliberați în mod expres Compania de orice răspundere pentru orice controverse, reclamații, procese, vătămări, pierderi, prejudicii și/sau daune care decurg din și/sau sunt legate în vreun fel de terți, produse, servicii și site-ul web sau de interacțiunile sau relațiile dvs. cu terți, inclusiv, dar fără a se limita la orice acte și/sau omisiuni ale terților care utilizează sau sunt conectați în orice mod la servicii sau la site-ul web. Prin utilizarea Serviciilor sau a site-ului web, recunoașteți că sunteți singurul responsabil pentru o astfel de utilizare și pentru conexiunile, interacțiunile, achizițiile sau orice altă acțiune pe care o întreprindeți și că orice utilizare a Serviciilor sau a site-ului web se face pe riscul dumneavoastră exclusiv. Pentru evitarea oricărui dubiu, Compania nu vă vinde, nu acordă licențe și nu vă pune la dispoziție în alt mod niciun Produs sau serviciu (altul decât Serviciile) și nu va avea nicio responsabilitate pentru niciun Produs sau serviciu achiziționat de dvs. de la o terță parte, inclusiv, dar fără a se limita la, în ceea ce privește asistența și întreținerea, defecțiuni, erori, eșecuri, daune sau costuri de orice fel.

2. Restricții
Fără a deroga de la prevederile Secțiunii 1, nu veți permite și nu veți permite niciunei terțe părți să: (a) să faceți inginerie inversă sau să încercați să găsiți codul care stă la baza site-ului web sau a serviciilor; (b) să utilizați site-ul web sau serviciile cu încălcarea oricărei legi sau reglementări aplicabile, inclusiv, dar fără a se limita la, să postați, publicați, partajați sau transferați în alt mod materiale ilegale sau ofensatoare; (c) să copiați, modificați sau creați lucrări derivate ale site-ului web, ale serviciilor sau ale conținutului oricărui site web sau serviciu; (d) să încercați să dezactivați sau să ocoliți orice mecanism de securitate sau de control al accesului la site-ul web sau la servicii; (e) proiectați sau ajutați la proiectarea de cheats, exploit-uri, software de automatizare, roboți, hack-uri, moduri sau orice alt software neautorizat de la terți pentru a modifica sau interfera cu Site-ul web sau Serviciile; (f) utilizați Site-ul web sau Serviciile sau vă angajați cu alți utilizatori în orice scop care încalcă orice lege sau reglementare aplicabilă; (g) încercați să obțineți acces neautorizat la Site-ul web sau Serviciile, la alte Conturi de utilizator, așa cum sunt definite mai jos, sau la alte dispozitive, sisteme informatice, sisteme telefonice sau rețele conectate la Site-ul web sau Serviciile; și (h) recoltați sau colectați în alt mod informații despre utilizatori fără consimțământul acestora.

Dacă postați, publicați, partajați sau transferați în alt mod prin intermediul site-ului web și/sau prin intermediul serviciilor orice conținut, declarați și garantați că acest conținut oferă o imagine exactă și completă a produselor sau serviciilor descrise în acesta, respectă acești Termeni și nu: (a) nu încalcă drepturile de proprietate intelectuală, morale sau de publicitate ale unei terțe părți; (b) nu conține conținut defăimător, calomnios, obscen, sexual sugestiv sau ofensator în alt mod (inclusiv materiale care promovează sau glorifică ura, violența sau intoleranța); (c) nu conține viermi, viruși sau alte tipuri de software malițios; (d) nu încalcă nicio lege sau reglementare aplicabilă, inclusiv nicio lege sau reglementare privind publicitatea sau marketingul; și (e) nu întreprinde nicio acțiune care impune o sarcină nerezonabilă sau disproporționat de mare asupra infrastructurii noastre.

Prin postarea, încărcarea, publicarea, partajarea sau transferul în alt mod al oricărui conținut utilizând site-ul web sau serviciile, acordați irevocabil Companiei și oricăruia dintre afiliații și/sau sublicențele sale o licență mondială, neexclusivă, perpetuă, fără redevențe pentru a publica, partaja, afișa și transfera în alt mod un astfel de conținut în orice formă rezonabilă, la discreția exclusivă a Companiei. Compania își rezervă dreptul de a elimina, de a suspenda accesul la sau de a șterge definitiv orice conținut, în conformitate cu propria sa discreție, fără notificare prealabilă, inclusiv, dar fără a se limita la orice conținut care încalcă garanțiile stabilite mai sus sau interesele comerciale ale Companiei, iar dumneavoastră nu veți avea niciun drept sau pretenție în ceea ce privește astfel de decizii și acțiuni.

Compania nu este și nu va fi responsabilă pentru niciun conținut furnizat, postat, încărcat, partajat sau pus la dispoziție în alt mod de către utilizatori, pentru niciun produs sau serviciu legat de un astfel de conținut furnizat, postat, încărcat, partajat sau pus la dispoziție în alt mod de către utilizatori. Fiecare Utilizator care utilizează Site-ul web sau Serviciile se angajează prin prezenta să își asume întreaga responsabilitate în acest sens, iar Compania nu va purta nicio răspundere cu privire la cele de mai sus.

3. Materiale promoționale și buletine informative
În plus față de prevederile secțiunii 3 de mai sus, utilizatorul își dă consimțământul expres pentru ca Societatea să furnizeze utilizatorului materiale promoționale și buletine informative (denumite "Materiale promoționale și buletine informative") prin orice mijloace disponibile, inclusiv prin e-mail, mesaje text și SMS, fax, poștă, servicii de apelare automată sau orice alte mijloace, toate în conformitate cu discreția exclusivă a Societății, așa cum va fi din când în când, și să primească astfel de materiale promoționale și buletine informative.

Utilizatorul recunoaște, de asemenea, că materialele promoționale și buletinele informative pot include reclame ale unor terțe părți și își exprimă în mod expres consimțământul cu privire la primirea unor astfel de reclame ca parte a materialelor promoționale și a buletinelor informative. Utilizatorul poate contacta compania în orice moment, trimițând o cerere prin e-mail prin care să notifice compania cu privire la refuzul său de a mai primi materialele promoționale și buletinele informative.

4. Proprietatea intelectuală
Compania este proprietarul tuturor drepturilor, titlurilor și intereselor la nivel mondial în: (a) site-ul web și serviciile, îmbunătățiri, derivate, remedieri de erori sau îmbunătățiri ale site-ului web și ale serviciilor; și (b) nume comerciale, mărci comerciale și logo-uri ale companiei, și vor rămâne în orice moment exclusiv în proprietatea companiei. Toate trimiterile din acești Termeni sau din orice alte comunicări la vânzarea, revânzarea sau cumpărarea celor de mai sus se referă doar la dreptul de a utiliza Site-ul web și Serviciile în conformitate cu acești Termeni. Utilizatorii poartă răspunderea exclusivă pentru orice conținut, inclusiv pentru orice drepturi de proprietate intelectuală aferente, furnizat, partajat sau pus la dispoziție în alt mod de către utilizatori prin intermediul site-ului web și/sau al serviciilor, iar Compania nu face nicio declarație cu privire la un astfel de conținut. Compania nu va fi răspunzătoare pentru nicio pierdere sau daună cauzată de un astfel de conținut, iar Utilizatorii sunt de acord să despăgubească și să despăgubească Compania pentru orice daune sau pierderi care decurg din cele de mai sus.

5. Confidențialitate
Vă angajați să nu salvați, să colectați sau să păstrați în alt mod în posesia și să utilizați orice conținut furnizat prin Serviciile și Site-ul web fără acordul prealabil scris al Companiei. Recunoașteți, de asemenea, că Societatea își rezervă dreptul, la propria discreție, de a salva, colecta sau de a păstra în alt mod în posesia și de a utiliza orice conținut și informații publice, inclusiv informații care vă pot identifica personal pe dvs. sau orice alt utilizator sau terț sau care pot descrie interesele dvs. personale. Compania își rezervă dreptul de a face orice utilizare permisă în conformitate cu orice lege aplicabilă a unui astfel de conținut și informații publice, așa cum este prevăzut în Politica de confidențialitate a Companiei. Fără a deroga de la prevederile Secțiunii 1 de mai sus, Compania nu revizuiește, nu testează, nu confirmă, nu aprobă și nu verifică în niciun fel un astfel de conținut sau informații publice. Fiecare Utilizator care postează, încarcă, partajează sau pune la dispoziție în alt mod un astfel de conținut sau informații publice va purta responsabilitatea exclusivă pentru conținutul sau informațiile publice, inclusiv pentru toate informațiile de la terți și consimțămintele necesare. Compania nu va fi răspunzătoare pentru nicio pierdere sau daună cauzată de nerespectarea celor de mai sus, iar dumneavoastră sunteți de acord să despăgubiți și să țineți Compania nevinovată pentru orice daune sau pierderi care rezultă din cele de mai sus. ÎN POFIDA CELOR DE MAI SUS, ÎNȚELEGEȚI ȘI RECUNOAȘTEȚI CĂ SOCIETATEA NU ESTE UN SERVICIU DE STOCARE DE CONȚINUT. COMPANIA NU VA AVEA NICIO RESPONSABILITATE PENTRU ORICE CONȚINUT SAU INFORMAȚII PUBLICE PIERDUTE SAU ȘTERSE. TREBUIE SĂ FIȚI CONȘTIENTIZAT că orice conținut postat, încărcat, partajat sau pus la dispoziție în alt mod poate fi citit, colectat și utilizat de alți utilizatori și poate fi utilizat pentru a trimite conținuturi nesolicitate.

6. Legături
Site-ul web sau Serviciile pot conține linkuri sau alt conținut legat de site-uri web, agenți de publicitate, editori sau Produse oferite de terțe părți. Compania nu are niciun control și nu face nicio declarație cu privire la acestea sau la orice informație furnizată sau transmisă prin intermediul acestora, sau furnizată în alt mod de o astfel de terță parte. ÎNȚELEGEȚI ȘI SUNTEȚI DE ACORD CĂ UTILIZAREA UNOR ASTFEL DE LINKURI SAU A ALTOR CONȚINUTURI SE FACE PE PROPRIUL RISC, CĂ ASTFEL DE LINKURI SAU ALTE CONȚINUTURI SUNT GUVERNATE DE TERMENII DE UTILIZARE ȘI DE POLITICILE DE CONFIDENȚIALITATE ALE UNOR ASTFEL DE TERȚE PĂRȚI ȘI CĂ SOCIETATEA NU ESTE RESPONSABILĂ PENTRU PRACTICILE DE CONFIDENȚIALITATE SAU DE AFACERI SAU PENTRU ALTE POLITICI ALE UNOR ASTFEL DE TERȚE PĂRȚI. Dvs. ar trebui să analizați cu atenție termenii și politicile aplicabile care se aplică oricărei astfel de terțe părți. COMPANIA NU ESTE RESPONSABILĂ SAU RĂSPUNZĂTOARE ÎN NICIUN FEL PENTRU ASTFEL DE TERȚE PĂRȚI, SAU PENTRU ORICE PIERDERE SAU DAUNĂ DE ORICE FEL SURVENITĂ CA URMARE A ACESTORA, IAR COMPANIA ÎȘI DECLINĂ ÎN MOD EXPRES, IAR DVS. ELIBERAȚI ÎN MOD EXPRES COMPANIA DE ORICE RESPONSABILITATE PENTRU ORICE CONTROVERSE, RECLAMAȚII, PROCESE, LEZIUNI, PIERDERI, PREJUDICII ȘI/SAU DAUNE, CARE DECURG DIN ȘI/SAU SUNT LEGATE ÎN ORICE FEL DE ASTFEL DE TERȚE PĂRȚI, INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA, ÎN LEGĂTURĂ CU DISPONIBILITATEA, TERMENII DE UTILIZARE, CONFIDENȚIALITATEA, INFORMAȚIILE, CONȚINUTUL, MATERIALELE, PUBLICITATEA, TAXELE, PRODUSELE ȘI/SAU SERVICIILE.

7. Utilizări interzise
Site-ul web și Serviciile nu pot fi utilizate în legătură cu niciun fel de activități comerciale (cu excepția cazului în care Compania permite acest lucru pentru a conecta Utilizatorii cu terțe părți) fără acordul scris expres al Companiei. Site-ul web și Serviciile nu pot fi utilizate de nicio persoană sau organizație pentru a recruta pentru un alt site web, a solicita, a face publicitate sau a contacta sub orice formă Utilizatorii pentru angajare, contractare sau în orice alt scop pentru o afacere care nu este afiliată cu Compania, fără permisiunea scrisă expresă a Companiei. Sunteți de acord să nu utilizați Serviciile și Site-ul web pentru a contacta, a face publicitate, a solicita sau a vinde oricărui alt Utilizator fără consimțământul expres al acestuia, cu excepția cazului în care acest lucru este permis în conformitate cu acești Termeni.

8. Suport
Utilizatorii pot contacta Compania în ceea ce privește asistența pentru Site și Servicii prin trimiterea unui e-mail

9. Declarații de renunțare la răspundere
Compania depune eforturi rezonabile pentru a se asigura că tehnologia sa menține Website-ul și Serviciile în siguranță și securitate. Cu toate acestea, nicio tehnologie nu este 100% sigură. Prin urmare, deși ne străduim să folosim mijloace acceptabile din punct de vedere comercial pentru a vă proteja informațiile personale, nu putem garanta securitatea absolută a acestora. Cu excepția celor prevăzute în mod expres în prezentul document, utilizarea de către dvs. a site-ului web și a serviciilor este la discreția și riscul dvs. exclusiv. Site-ul web și Serviciile sunt furnizate "AS IS" și "AS AVAILABLE", fără garanții de niciun fel. Compania refuză în mod expres toate garanțiile implicite sau legale de orice fel referitoare la Site-ul web și Servicii, inclusiv, dar fără a se limita la garanțiile de titlu, de vandabilitate, de adecvare la un anumit scop, de nerespectare a drepturilor de proprietate, de desfășurare a tranzacțiilor sau de performanță. Compania nu oferă niciun fel de consultanță cu privire la riscul sau adecvarea oricărei tranzacții, tranzacții sau angajamente. Compania nu își asumă nicio responsabilitate pentru orice tranzacție sau angajament făcut de dumneavoastră și recunoașteți că sunteți singurul responsabil pentru evaluarea tranzacțiilor și angajamentelor dumneavoastră. Nu veți trage la răspundere Compania, funcționarii, angajații sau afiliații acesteia pentru nicio tranzacție sau alegere de angajament făcută de dumneavoastră. Niciun sfat sau informație, orală sau scrisă, obținută de dvs. de la Companie sau de la funcționarii, angajații sau afiliații acesteia, nu va crea nicio garanție care nu este menționată în mod expres în acești Termeni. Dacă alegeți să vă bazați pe astfel de informații, o faceți exclusiv pe propriul risc. Unele state sau jurisdicții nu permit excluderea anumitor garanții. În consecință, este posibil ca unele dintre excluderile de mai sus să nu se aplice în cazul dumneavoastră.

10. Limitarea răspunderii
Compania nu garantează valoarea, calitatea, compatibilitatea sau orice altă caracteristică a terților, a produselor sau a oricăror alte informații furnizate, consumate sau puse la dispoziție în alt mod (denumite în continuare în această secțiune: "Caracteristicile"). Orice Caracteristică se află sub responsabilitatea exclusivă a Terței Părți aplicabile sau a Utilizatorului care o utilizează, după caz, sau care utilizează Serviciile sau Site-ul web. Compania nu se angajează să monitorizeze o astfel de conformitate și poate acționa în cazul în care este detectată o neconformitate, după cum va decide la discreția sa exclusivă, așa cum este descris în acești Termeni. Înțelegeți și sunteți de acord că este posibil să fiți expus la conținut sau la alte informații care sunt inexacte, reprobabile, nepotrivite pentru copii sau inadecvate în alt mod pentru dumneavoastră.

Compania nu este responsabilă pentru orice probleme sau defecțiuni tehnice ale oricărei rețele sau linii telefonice, sisteme informatice online, servere sau furnizori, echipamente informatice, software, eșecul oricărui e-mail din cauza unor probleme tehnice sau a congestiei traficului pe Internet sau pe oricare dintre Site-urile sau Serviciile sau o combinație a acestora, inclusiv orice vătămare sau deteriorare a Utilizatorilor sau a computerului, telefonului mobil sau a oricărui alt dispozitiv al oricărei persoane legate sau rezultate din participarea sau descărcarea de materiale în legătură cu Site-ul sau Serviciile. În niciun caz, Compania nu va fi responsabilă pentru comportamentul terților, inclusiv al oricăror Utilizatori, fie online sau offline, și al operatorilor de site-uri externe.

În nici un caz Compania sau oricare dintre funcționarii, directorii, angajații sau agenții săi nu vor fi răspunzători față de dvs. pentru orice daune indirecte, accidentale, speciale, punitive sau de consecință, care decurg din sau în legătură cu utilizarea de către dvs. a site-ului web sau a serviciilor, indiferent dacă daunele sunt sau nu previzibile și dacă Compania a fost sau nu informată de posibilitatea unor astfel de daune. Limitarea de răspundere de mai sus se aplică în cea mai mare măsură permisă de lege în jurisdicția aplicabilă.

11. Despăgubire
Veți apăra, despăgubi și exonerați Compania de orice acțiune în justiție, proces, pretenții, daune, costuri, răspunderi sau cheltuieli (inclusiv cheltuieli de judecată și onorariile rezonabile ale avocaților) pe care Compania le poate suferi sau le poate suporta în legătură cu orice reclamație, cerere, acțiune sau altă procedură a unei terțe părți care rezultă din sau este legată de orice încălcare a acestor Termeni de către dvs. sau de orice utilizare de către dvs. a site-ului web sau a Serviciilor care nu este în conformitate cu legislația aplicabilă.

12. Diverse
Acești Termeni vor fi reglementați de legile Angliei, fără a se ține cont de alegerea legii aplicabile și fără a se ține cont de Convenția Națiunilor Unite privind vânzarea internațională de bunuri. Comportamentul dvs. poate fi, de asemenea, supus altor legi locale, statale și naționale. Orice litigiu care apare în temeiul acestor Termeni sau cu privire la site-ul web sau la Serviciu va fi soluționat definitiv de către instanțele competente din Anglia. Nu puteți înainta nicio cerere de acțiune colectivă împotriva Companiei, iar prin utilizarea Site-ului web sau a Serviciilor sunteți de acord să renunțați la drepturile dumneavoastră de a înainta astfel de cereri de acțiune colectivă.

Orice cauză de acțiune împotriva Companiei trebuie să fie introdusă în termen de un (1) an de la data la care a apărut o astfel de cauză de acțiune. În cazul în care orice prevedere a acestor Termeni este considerată inaplicabilă, respectiva prevedere va fi înlocuită cu o prevedere aplicabilă care să se apropie cel mai mult de efectul prevederii inițiale, iar restul termenilor din acești Termeni vor rămâne în vigoare și în vigoare. Nicio dispoziție din acești Termeni nu creează o relație de agenție, de angajare, de asociere în participațiune sau de parteneriat între dvs. și Companie și nici nu vă permite să acționați în numele Companiei. Cu excepția cazului în care se precizează în mod expres în acești Termeni, acești Termeni constituie întregul acord dintre Companie și dumneavoastră cu privire la obiectul acestora.

Orice notificări pe care trebuie să vi le transmitem, fie în temeiul legii, fie în conformitate cu acești Termeni, pot fi transmise de către Companie la orice informații de contact pe care le-ați furnizat în informațiile privind contul dvs. sau în alt mod, fie direct, fie indirect, inclusiv prin e-mail. Sunteți de acord în mod expres cu primirea unor astfel de comunicări și notificări în acest mod.

Nu puteți cesiona niciun drept în temeiul prezentului document fără consimțământul nostru prealabil în scris. Nimic din ceea ce conțin acești Termeni nu va fi interpretat ca limitând acțiunile sau căile de atac disponibile pentru Companie în ceea ce privește orice activitate sau comportament interzis. Neaplicarea oricărui termen din acești Termeni nu constituie un consimțământ sau o renunțare, iar Compania își rezervă dreptul de a aplica un astfel de termen la discreția sa exclusivă. Nicio renunțare la orice încălcare sau nerespectare a prevederilor prezentului document nu va fi considerată ca fiind o renunțare la orice încălcare sau nerespectare anterioară sau ulterioară.